Zapewniamy pełny serwis urządzeń marki Vaillant.
Zakres prac serwisowych uzależniony jest od rodzaju
wykonywanej usługi, które można podzielić na:

- Pierwsze uruchomienie - uruchomienie urządzeń grzewczych,
  po spełnieniu wymogów zawartych w karcie gwarancyjnej

- Serwis pogwarancyjny - pełna naprawa urządzeń
  związana ze zużyciem części i/lub ich podzespołów

- Konserwacja urządzeń - regularne, okresowe (coroczne)
  przeglądy urządzeń grzewczych, czyszczenie i konserwacja

Zakres
wykonywanych prac
serwisowych przy
konserwacji kotłów
Kotły/palinki
olejowe
Kotły gazowe
wentylatorowe/
kondensacyjne
Kotły gazowe
z palnikiem
atmosferycznym
Czyszczenie komory
spalania
X X X
Sprawdzanie
działania armatury
zabezpieczającej
X X X
Czyszczenie palnika X X X
Regulacja palnika X X X
Analiza spalin X X
Sprawdzanie
działania automatyki
X X X
Czyszczenie
wymiennika
wtórnego (kotły
dwufunkcyjne)
X X
Czyszczenie filtrów X X X

O firmie   |   Oferta   |   Serwis   |   Realizacje   |   Partnerzy   |   Referencje   |   Kontakt

Projektowanie stron

Projektowanie stron Cieszyn